ความหมายของตราโรงเรียน

ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นตราของ "คณะภราดาเซนต์คาเบรียล" และสถาบันการศึกษาในเครือทั้งหมดใช้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฎิบัติดีร่วมกัน
นอกจากความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายเป็นทั้งคติธรรม และแนวทางที่จะนำทุกคนไปสู่จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล อีกด้วย