Photo Album Montfort Gallery


งานประจำปี MC Night ครั้งที่ 8 ?85 Years MC We Are The TEAM?

งานประจำปี MC Night ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560

?85 Years MC We Are The TEAM?

ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560


??????????โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงานประจำปี MC Night ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2560 ?85 Years MC We Are The TEAM? ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ขอบคุณผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน
??????????ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ และการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการครูสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
??????????โดยภายในงาน จัดให้มีการแสดงของวงออร์เคสตรา และการแสดงชุดซอมงฟอร์ต การแสดงของนักเรียนชั้น ม.1 ชุด The Power of Team ?พลังแห่งความสามัคคี? การแสดงของนักเรียนชั้น ม.5 ชุด New history New generation การแสดงของนักเรียนชั้น ม.2 ชุด Friendship never ends การแสดงของนักเรียนชั้น ม.3 ชุด Friendship Celebration ?เฉลิมฉลองสัมพันธภาพอันยิ่งใหญ่? การแสดงของนักเรียนชั้น ม.4 ชุด Friends การแสดงของนักเรียน English Programme ชุด The Mob และการแสดงของนักเรียนชั้น ม.6 ชุด The Epiloug ซึ่งแต่ละชุดการแสดงของนักเรียนนั้นล้วนแล้วแต่สวยงาม และประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
งานประชาสัมพันธ์ [2105] [2017-12-11 17:39:17]

ชมภาพแบบ Slideshow ที่นี่
(อาจใช้เวลาในการโหลด ในกรณีที่มีภาพจำนวนมาก)