Photo Album Montfort Gallery


ภาพงานคริสต์มาส ปี 2560

งานคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

??????????โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงานคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน
??????????โดยภายในงาน ได้จัดให้มีการเปิดงาน การแสดงละครเกี่ยวกับประวัติพระเยซู การร้องเพลง Merry Christmas and Happy New Year ร่วมกัน การแจกของขวัญนักเรียนจากซานตาครอส การแสดงของครู การมอบของขวัญจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และภราดา อนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป ให้แก่นักเรียน การแสดงของนักเรียน การเล่นเกมแจกของขวัญต่างๆ การแสดงดนตรีวง Over Load การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขันสตรีทซอคเกอร์ และการแข่งขันบาสเกตบอล ซึ่งเป็นการมอบความสุขให้แก่นักเรียนในเทศกาลคริสต์มาสที่เวียนมาถึงอีกครั้ง
??????????สำหรับคริสต์มาสนั้น คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการเข้าร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาส
??????????คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ.1038 และคำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas ในภาษาไทย "คริสต์มาส" ก็มีความหมายเช่นกัน คำว่ามาส แปลว่า เดือน เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ อีกความหมายหนึ่งของคำว่ามาสคือดวงจันทร์ ฉะนั้นจึงตีความหมายเป็นภาษาไทยได้อีกอย่างหนึ่ง คือพระเยซูเจ้าเป็นความสว่างของโลก เหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืน
??????????วันคริสต์มาสเป็นวันพิเศษที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์และเราแต่ละคน เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมารเยซู ซึ่งเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ที่เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยเราให้รอด พระองค์เกิดในสภาพที่ยากจนเข็ญใจ เพื่อแสดงถึงความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในโลก ข่าวดีแห่งการบังเกิดของพระกุมารเยซูจึงเป็นความชื่นชมยินดีของโลกทั้งมวล
??????????พระเยซูเจ้าทรงเลือกที่จะเสด็จมาหาเราในสภาพที่ขัดสนเพื่อสอนเราว่า พระองค์ทรงรักเราโดยไม่มีเงื่อนไข และต้องการที่จะแบ่งปันชีวิตของพระองค์กับเรา ทรงเป็นเหมือนเราทุกอย่างเว้นแต่บาป คริสต์มาสจึงเป็นวันฉลองแห่งความยินดี ความหวัง และสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่บอกทุกคนให้ทราบว่า พระผู้ไถ่โลกได้บังเกิดแล้ว
??????????ดังนั้น ในวันนี้เราจึงทักทายกันด้วยคำอวยพรให้มีความสุข มีการแลกเปลี่ยนของขวัญและส่งบัตรอวยพร เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน อันเป็นความสุขแห่งความรักที่พระเจ้าได้แสดงให้เราเห็น ด้วยการส่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับท่ามกลางเรา นี่คือการแสดงความรักขั้นสูงสุดของพระเจ้าสำหรับเรา ทำให้โลกของเรามีความชื่นชมยินดี ความหวัง และสันติสุขอย่างเต็มเปี่ยม
??????????เหนือสิ่งอื่นใด คริสต์มาสหมายถึงจิตตารมย์แห่งความรัก เป็นเวลาที่ความรักของพระเจ้าและความรักเรามนุษย์ จะขจัดความเกลียดชังและความแตกแยกให้หมดสิ้นไป อีกทั้งเป็นเวลาที่ความคิด กิจการ และชีวิตของเราประกาศถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า ?สันติสุขในโลกจะบังเกิดขึ้น เมื่อเราดำเนินชีวิตคริสต์มาสทุกวัน? (Helen Steiner Rice)
งานประชาสัมพันธ์ [1832] [2017-12-23 11:05:28]

ชมภาพแบบ Slideshow ที่นี่
(อาจใช้เวลาในการโหลด ในกรณีที่มีภาพจำนวนมาก)