Photo Album Montfort Gallery


พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 (ราชันย์)

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561


คำกล่าวอำลาสถาบัน


          กระผม นายรัฐ ฤกษ์เกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ในฐานะประธานรุ่น “ราชันย์” ขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอำลาสถาบัน
          ท่านประธานและที่ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมและเพื่อนๆได้ศึกษาเล่าเรียนในรั้วมงฟอร์ต โรงเรียนที่เรารักแห่งนี้ มาเป็นเวลานานหลายปี บางคนศึกษามาตั้งแต่ชั้นประถม บางคนอาจพึ่งมาศึกษาในระดับชั้นมัธยม แต่อย่างไรก็ตาม เราทุกคนก็ล้วนเป็นศิษย์ร่วมสถาบันในบ้านหลังนี้เช่นเดียวกัน
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรา เหล่านักเรียน นอกจากจะได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนแล้ว เรายังมีโอกาสได้ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมหลากหลายที่โรงเรียนได้กรุณาจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันวิชาการ กิจกรรมกรีฑาสี กิจกรรมผสานชีวิต เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต เพราะเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกัน กับคุณครูและเพื่อนๆ ทุกคน การทำงานร่วมกันให้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าหลายๆอย่างแก่เรา เป็นประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่อาจซื้อหาที่ไหนได้
          เป็นธรรมดาที่การอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก ย่อมมีคนที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันหรืออาจมีความคิดเห็นที่ต่างกันได้ อาจมีข้อบาดหมางใจกัน กระทบกระทั่งกันบ้าง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่ร่วมกัน แต่ที่มีมากไปกว่านั้น มีคุณค่ามากกว่านั้น นั่นคือคำว่า “เพื่อน” เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อนรุ่น “ราชันย์” เพื่อนกันทุกคนของเราต่างหาก ที่ได้หล่อหลอมความรัก ความผูกพัน ความทรงจำที่ดีให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเพื่อนกันตลอดไป
          วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียกตัวเองว่า “นักเรียนมงฟอร์ต” ได้อย่างเต็มปาก จากวันนี้ไปเราทุกคนจะกลายเป็น “ศิษย์เก่า” และวันเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด จะกลายเป็นเพียงความทรงจำ แต่สิ่งที่แจ่มชัดในใจเสมอ นั่นคือความเป็นเพื่อน ความเป็นลูกศิษย์ ความรักและเทิดทูนในสถาบัน “มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก” ซึ่งยังคงมี และมั่นคง ไม่เสื่อมคลาย
          สุดท้ายนี้ กระผม ขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียนทุกคน กล่าวขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คุณครูมาสเตอร์ทุกท่าน ที่เมตตาอบรม สั่งสอน แนะนำกระผมและเพื่อนๆ มาจนถึงทุกวันนี้ และกราบขอขมาลาโทษทุกท่าน จากใจ หากได้ทำสิ่งใดล่วงเกินไปด้วยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม รวมทั้งขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือได้ดลบันดาลให้ท่านผู้อำนวยการ คุณครู มาสเตอร์ทุกท่าน มีความสุข และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง นักการภารโรง ทุกท่าน และเพื่อนๆที่รักทุกคนที่ช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆเหล่านี้ นับเป็นความทรงจำที่แสนประทับใจและไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ ...“ราชันย์” เพื่อนกันตลอดไป ขอกราบขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ
งานประชาสัมพันธ์ [2018] [2018-02-21 09:06:08]

ชมภาพแบบ Slideshow ที่นี่
(อาจใช้เวลาในการโหลด ในกรณีที่มีภาพจำนวนมาก)