ตรวจสุขภาพ นร. : งานพยาบาลจัดโครงการต่อเนื่อง ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ และจะได้นำผลการตรวจไปจัดทำรายงานภาวะสุขภาพของนักเรียนต่อไป ณ อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 1-16 สิงหาคม 2560 [4515]


     สอบเข้า ม.4 ปี 61 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 [4514]


     รางวัล 2nd Prize : นายนาวินธิติ จารุประทัย นายกฤฎติโชค ดวงศรี และนาย ณัฐวัฒน์ ชัยยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เจ้าของโครงงาน ?The Studying Antibacterial Property of Extracts from Thai Herbs for Developing Hydrogel Dressing? หรือ ?การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจล? ได้รับรางวัล 2nd Prize สาขา Biological Science หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับ ASEAN Student Science Project Competition หรือ ASPC 2017 เมื่อวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2560 [4513]


     ปลูกดอกดาวเรือง : ผู้แทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จิตอาสา ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ในกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 [4512]


     ปล่อยปลา : ผู้แทนนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ พร้อมใจทำความดีตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมกันปล่อยปลา ในกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 [4511]