โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  Montfort College

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP และ CU-TEP (E-Testing)
ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)


  

Download ตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 || ม.4 || ม.5 || ม.6 || EP  

ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการจัดกรีฑาสีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  

ประกาศห้องเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 ที่นี่ !!


  

ประกาศผลสอบ PRE - 9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ที่นี่ !!


  

Download ตารางเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ระดับชั้น ม.1 || ม.2 || ม.3 || ม.4 || ม.5 || ม.6 || EP
  

ประกาศรายชื่อนักเรียนสำหรับเรียนโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2561 ที่นี่ !!


  

ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ที่นี่ !!


  

Download ข้อมูลข่าวสารและกำหนดการต่างๆของเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2560 ได้ ที่นี่ !!รายละเอียดการขอรับทุนมหาวิทยาลัยฉางโจว สำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ !!!

[Page viewed 1,536,457 times since 28 /8/ 2015] 737 viewers today : [* รายละเอียด *]