โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  Montfort College

  

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแทรกชั้น เข้าเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2561 ที่นี่ !!

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ให้มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. โดยให้เตรียม
1. บัตรประจำตัวสอบ และ 2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
[สอบที่หอประชุมเซนต์โยเซฟ]

  


  

Download รายละเอียดการสอบ Dictation และ Speaking Test ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ที่นี่ !!


  

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
รอบวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่ !!


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้ร้านค้าภายนอกที่สนใจเข้ามาจำหน่ายอาหาร
ในงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 [MC NIGHT ครั้งที่ 8]
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

  1. พื้นที่ให้เช่า 1 บูท ขนาด 2 เมตร ราคา 1,000- บาท
  2. ร้านค้าต้องเตรียมสายไฟ ปลั๊กไฟ ร่ม หรืออุปกรณ์ ในการขายอื่นๆมาเองทั้งหมด [**ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมให้เฉพาะ โต๊ะยาว ขนาด 2 เมตร จำนวน 1 ตัวเท่านั้น]
  3. งานเริ่ม 18.00 น. ร้านค้าสามารถเข้ามาจัดเตรียมร้านได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น
  4. ชำระเงินพร้อม จองพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (ให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระเงินก่อนในการเลือกพื้นที่จำหน่ายอาหาร)
  5. สนใจติดต่อ 090-319-3245 ครูเมย์
  6. Download ใบสมัครขายอาหาร MC NIGHT -- || -- แผนผังร้านค้า MC NIGHT


  

Download ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 [เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017]
ของนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น || ม.ปลาย || EPลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมคาบเรียน TC ภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 || ระดับชั้น ม.4 และ ม.5ลงทะเบียนกิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 || ภาคเรียนที่ 2


ภาพกิจกรรมมหกรรมคอนเสิร์ต "FSG คนรุ่นใหม่ชวนเพื่อนห่างเหล้า"

ภาพกิจกรรม Sports Day 2560 : MC POWERFUL HARMONY[Page viewed 1,316,564 times since 28 /8/ 2015] 439 viewers today : [* รายละเอียด *]