พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ร.ร.มงฟอร์ตฯ ได้รับเกียรติบัตรในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง น.ร.ไทยและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

งานคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560
ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

งานประจำปี MC Night ครั้งที่ 8 [2560]
“85 Years MC We Are The TEAM”
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560

????????????????????  ??????
  MCTV
  MCTube
Download ?????? MC NEWS  MCS ONLINE
MC Alumni


 
 
Video สาระน่ารู้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19/1 ถนนมงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. (053) 245570-5 || โทรสาร (053) 245571|| อีเมล์ : montfortcollege@gmail.com

[Page viewed 1,187,270 times since 24 /3/ 2014] 3 viewers today : [* รายละเอียด *]